Skip links

Reinis


Wij zijn Reinis

Reinis is de betrokken afvalinzamelaar van alle inwoners in Nissewaard. Zij zetten zich in voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving, waarbij de samenwerking tussen de bewoners van Nissewaard en Reinis belangrijk is. Om de missie en visie van Reinis goed naar voren te brengen, hebben wij een positionering ontwikkeld. Deze positionering hebben wij doorvertaald in passende beeldtaal, zoals de branding van vuilniswagens, een mobiel milieustation en posters.

Bekijk een van onze andere cases.