Skip links

WGA Control


Eric Wonnink

Rechtvaardige lastenverdeling – lagere kosten

Wij zijn WGA Control

Sinds 1996 dé specialist op het gebied van arbeidsongeschiktheid.
Wij geloven in een samenleving met een rechtvaardig uitkeringsrecht,
met rechten en plichten voor zowel werknemer als werkgever.
Het op een juiste manier toepassen van de wet en regelgeving borgt de naleving van dit recht
en zorgt voor een rechtvaardige en evenwichtige lastenverdeling. Daar is de hele samenleving bij gebaat.

We zetten ons in voor de juiste toepassing van het uitkeringsrecht.
Zo zorgen we ervoor dat de WGA-lasten voor de werkgever worden verlaagd wanneer hij te veel betaalt en dat werknemers passend werk aan zoeken dat recht doet aan hun medische en arbeidskundige mate van arbeidsgeschiktheid.
Dat vinden wij fair. Eerlijk en rechtvaardig. Dat drijft ons.
Dat geeft ons werk zin en maakt het sociaal-maatschappelijk relevant.

Bekijk een van onze andere cases.